6995574425 Κωνσταντινίδου 28, Ηράκλειο janidrizi@gmail.com